sten med kontakt sort

"Vi er dårlige forældre" siger Niels Hausgaard

Er vi for dårlige forælder?
Blev Niels Hausgaard spurgt om i SØNDAGSAVISEN den 8. april 2007.

"Det har vi altid været, og det vil vi altid være fremover. Det er et job, der ikke kan lykkes til fuldkommenhed. Der kan man altid være `ikke god nok´"

Jeg giver Niels Hausgaard fuldkommen ret, når han siger "Der kan man altid være `ikke god nok´", men det betyder ikke at man bare skal give op og sige "jeg kan alligevel ikke gøre det godt nok"

Børn har brug for grænser, og for at vide hvor skabet skal stå, og at vide hvem der bestemmer hvor det skal stå!

Man skal som forældre ikke være bange for at sætte grænser. Man skal ikke være bange for at sige; det vil jeg ikke have, til sine børn mens de er små,. Det er forældrenes opgave at opdrage børnene og tage det ansvar, det er at være de voksne. At man tager stilling til hvad man som forældre mener og vil have. Man skal ikke forklare og begrunde alle ting. Nogle gange skal børn bare vide hvad de må og hvad de ikke må, fordi det er de voksne, der er de klogeste og dem der ved bedst. Det er her det kan give problemer med skrig og skrål, og her det kræver overskud at stå fast på, hvad man egentlig mener som forældre.

Hvis man ikke gør det, svigter man børnene og det enkelte barn kan se tilbage på en barndom, hvor det tænker

"Var I egentlig ligeglade med hvad jeg lavede"?

Hvorfor gav I mig alt det jeg bad om"?

Hvorfor måtte jeg alting"?

Hvis børnene fra de er små, har oplevet at der blev sat grænser, og at de grænse ikke var til at flytte med, så vil de ikke lave så meget larm, når de bliver større, og der stadig bliver sat grænse bare på andre områder. Derfor er det vigtigt at man som ansvarsfulde forældre tager stilling og ansvar for sine børn liv og opdragelse.

Det var måske lettere for 40 - 50 år siden. Da var der ingen, der var i tvivl om, hvem der bestemte i familien. Det gjorde faren i huset, og hvis man som ung familie var i tvivl om, hvordan man skulle opdrage sine børn, var der altid noget familie tæt på, man kunne snakke med. Sådan ser verden (heldigvis) ikke ud mere, og i dag kan man som forældre godt komme i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre.

Her kan det være en hjælp at kontakte en professionel coach, som kan hjælpe med at sætte fokus på, hvad der er vigtigt i Jeres liv, og hvor "skabet skal stå" og hvem der skal bestemme det.


Jeg er som professionel coach, som pædagog og som mor til tre teenagere vant til de mange udfordringer det er, at have med børn og unge at gøre. Så står du med et problem eller udfordring du ikke selv kan se løsningen på, er du velkommen til at kontakte mig.


Husk børn er en gave, så den tid du har sammen med dem skal være en dejlig tid.