sten med kontakt sort

Gider ikke snakke om krise!

 

Har du det på samme måde og samtidig gerne vil gøre noget ekstra for dine medarbejdere?

Så er her et rigtig godt tilbud som vil komme både medarbejdere og virksomheden til gode.

 

En ansvarlig virksomhed har konstant fokus på et godt arbejdsklima. Når medarbejderne i krisetider bliver usikre på fremtiden, mistrives de og bliver mindre effektive. Det kan derfor være en rigtig god investering at tilbyde coaching til sit personale.

 

Det kan være  coaching i forhold til medarbejderens forhold til arbejdet og arbejdspladsen, med fokus på optimering af  trivslen og reduktion af  stressrisikoen. Men det kan også være personlig coaching i forbindelse med en personlig krise hos en medarbejder, som f.eks. dødsfald eller skilsmisse.

 

Ingen er i tvivl om at en medarbejder der er i krise i forbindelse med dødsfald eller skilsmisse, trænger til hjælp og ikke yder optimalt på arbejdspladsen. Her kan en coach være med til at sætte nogle brikker på plads, som er faldet fra hinanden på grund af krisen. Derved bliver personen hurtigere afklaret, og kan komme på toppen og kan arbejde normalt igen. 

 

Det kan være en rigtig god investering, at tilbyde sit personale coaching løbende.

Det burde være en selvfølge at en personalegruppe havde en coach tilknyttet i det daglige arbejde. Det er vist endnu ikke tilfældet på de fleste danske virksomheder og institutioner, men jeg er overbevist om at det bliver fremtiden.

Der er dog flere og flere virksomheder der tilbyder medarbejdere terapi og psykolog bistand f.eks. i forbindelse med skilsmisse og dødsfald.

Jeg tror at det fremover vil blive meget almindeligt, at man i stedet tilbyder en coach. Man er jo ikke syg fordi man evt. skal skilles eller fordi man mister en nærtstående person.

 

Bare bevidstheden om at den nødvendige hjælp til rådighed i en evt. krise situation, giver personalegruppen en større tilfredshed i det daglige. Bevidstheden om at virksomheden bekymrer sig om medarbejderne, er vigtigt for, hvor tilfreds den enkelte er med sit arbejde. Derfor kan aftalen om at yde coach bistand til sit personale være en god investering

 

Kontakt mig og lad os sammen finde ud af hvordan vi kan optimere trivslen i din virksomhed !