sten med kontakt sort

Sofia Malling og Rasmus Willig i debat på P1

Virker coaching?

Sofia Manning er uddannet coach hos Anthony Robins, fra USA som lørdag den 3.3.2007 besøgte København. derfor kom debatten op om coashing nu virkelig virker.

Rasmus Willig er formand for Dansk Sociologforening, og skeptisk for om selvet bliver udbrændt når man bliver ved med at træne selvet, når man vil selvrealisere sig selv, når man hele tiden vil blive bedre.


Sofia Manning mener at coaching går ind på menneskets præmisser, for at finder ud af hvad de gerne vil og at mennesket ikke er et projekt der bare kan ordnes lige som en bil. Der er grænser for hvad en coach kan og ikke kan, coaching bevæger sig i nu tiden og fremtiden. En trænet coach kan gå ind og henvise til andre, hvis der er noget der ikke egner sig til coaching, fordi det er et værktøj til at stille spørgsmål, og ikke et rådgivningsværktøj. Coachen er ikke trænet til at fortælle dig hvad du skal eller ikke skal, men coachen kan gå ind og afklar hvad det er du vil og ikke vil.

Rasmus Willig er bange for at man ikke får en pause, der er ikke et sted hvor vi kan revurdere vores mål.

Sofia Manning er enig med Rasmus Willig i at man ikke skal gøre mennesket til et projekt. Hun mener at når coaching er slået så meget igennem i Danmark, er det fordi der er så mange mellem tilfredse mennesker som lider ret meget i hverdagen. Coachen arbejder på at man skal give slip på hvad man bør og mere se på hvad vil du selv.

Rasmus Willig er glad for at høre at de ydre krav ikke er så vigtige, så hvis vi kan træne os til at vi giver slip på selve konkurrence elementet, så er han ikke så uenig med Sofia Manning.

Sofia Manning mener ikke man skal/kan coache sin familie og venner, for man kan ikke undgå at have en skjult dagsorden. Man skal kunne være neutral og stille sig så objektivt som muligt og stille spørgsmål til den enkelte, hvad er det så du vil.

Rasmus Willig mener at fordi der er mange der bruger coaching, er det ikke ens betydning med at det er godt. Man skal stille sig forsknings kritisk over for, især når det går ud på at vi gør os selv objekt for bliver mere effektive eller at skulle kunne slappe af på bestemte måder, så vi kan blive mere effektive på en anden måde.

Sofia Manning er enig i at coaching ikke er alt for alle, det er et værktøj til at stille spørgsmål og afklar det enkelte menneskes mål og ønske. Coaching er ikke egnet til misbrug, kriser vold o.s.v.