sten med kontakt sort

Coaching som personalegode

Det kan være en rigtig god investering, at tilbyde sit personale coaching løbende.

Det burde være en selvfølge at en personalegruppe havde en coach tilknyttet i det daglige arbejde. Det er vist endnu ikke tilfældet på de danske virksomheder og institutioner, men jeg er overbevist om at det bliver fremtiden.

Der er dog flere virksomheder der tilbyder sine medarbejdere terapi og psykolog bistand f.eks. i forbindelse med skilsmisse og dødsfald.

Jeg tror at det fremover bliver meget almindeligt, at man i stedet tilbyder en coach. Man er jo ikke syg fordi man evt. skal skilles eller fordi man mister en nærtstående person. Coachen kan være med til at sætte nogle brikker på plads, som er faldet fra hinanden i den nye livs krise.


Ved at tilbyde en coach, får arbejdsgiveren en medarbejder der hurtigere kommer oven på igen, og derfor hurtigere kan udføre sit arbejde tilfredsstillende. En skilsmisse kan "trække tænder ud" og mange får det psykisk meget skidt. Med hjælp fra en coach kan nogle ting tages i opløbet, så medarbejderen måske kan undgå en evt. sygemelding.
Bare bevidstheden i en personalegruppe, om at der er den nødvendige hjælp til rådighed i en evt. krise situation, giver en større tilfredshed i det daglige. Bevidstheden om at arbejdsstedet bekymrer sig om sine medarbejdere, er meget vigtig for hvor tilfreds den enkelte er med sit arbejde. Derfor kan aftalen om at yde coach bistand til sit personale være en god investering.